Comment

Comment:

Tweet

รับทราบ ความคิด ไม่ขอชี้แนะ หรือแนะนำ

ศรัทธาของใครก็เป็นของคนนั้น มุ่งไปตามทางของเรา ผิดคือผิด ถูกคือถูก ประสบการณ์ที่ก้าวพลั้งจะสอนให้เราแข้มแข็งเองในอนาคต

#1 By โลกมืด on 2010-02-05 14:50